ชีววิทยา สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (BIOLOGY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)
ชีววิทยา สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (BIOLOGY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)

ชีววิทยา สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (BIOLOGY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)

Author : จิรัสย์ เจนพาณิชย์

Softcover

฿ 171.00

190.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789742351328

ISBN : 9789742351328

Year of print : 24 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 265 mm.

Number of pages : 310 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

Book details : ชีววิทยา สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (BIOLOGY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)

หนังสือเล่มนี้ จัดทำโดยอ้างอิงเนื้อหากระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก โดยสรุปเนื้อหาในหนังสือเรียน สสวท. ทั้ง 6 เล่ม เป็นพื้นฐานสำคัญ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 19 ฉบับ อันประกอบด้วยข้อสอบเอนทรานซ์ 14 ฉบับ, ข้อสอบ A-NET 3 ฉบับ และข้อสอบ PAT 2 ฉบับ มาเสริมและเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา เนื้อหาจะสรุปเป็น 6 ตอนย่อยตามความสัมพันธ์ของแต่ละบท รวมทั้งสิ้น 23 บท บางบทผู้แต่งได้เพิ่มเติมเนื้อหา เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ออกข้อสอบแต่ไม่มีในบทเรียน และในบางบทก็ได้ยุบเนื้อหาของบทเรียนหลายบท เข้ามาอยู่ด้วยกัน ผู้แต่งใช้เวลาเขียนหนังสือมากกว่าสามปี พร้อมทั้งวาดภาพประกอบทั้งหมดด้วยตัวเองให้ดูง่าย น่าสนใจ แต่ยังคงความถูกต้องไว้ทุกประการ เนื้อหาในบางบท บางย่อหน้า บางตาราง หรือรูปบางรูป จึงเป็นสิ่งที่ผู้แต่งสรุปขึ้นมาเองโดยมีแหล่งอ้างอิง และไม่พบในหนังสือสรุปเล่มใด มีแบบฝึกหัดอีก 21 ชุด ซึ่งมากกว่า 80 % เป็นโจทย์ที่ได้มากจากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยจริงๆ รวมถึงโจทย์ประยุกต์อื่นๆ ที่ผู้แต่งคิดว่าเป็นสรุปประเด็น และเป็นจุดที่มักผิดบ่อยๆ ในการทำข้อสอบ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนวิชาชีววิทยาในสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เพื่อนำไปเสริมการเรียนในห้องให้มีประสิทธิภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ทำข้อสอบของโรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สำเร็จตามเป้าหมาย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0