รัฐศาสตร์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

Author : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

Softcover

฿ 144.00

170.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789741332960

ISBN : 9741332963

Year of print : 14 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 257 Pages

Book category : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

Product details : รัฐศาสตร์

ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ เพื่อจะทำให้เข้าใจองค์กรที่มีความสำคัญ เป็นเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและรัฐเองก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด้วย
หนังสือเล่มนี้จึงปูพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ที่ผู้อ่านควรรู้ เช่น แนวคิดอำนาจอธิปไตยปรัชญาทางการเมืองเบื้องต้น สถาบันทางการเมืองและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0