เอนไซม์ทางอาหาร (ฉบับสมบูรณ์)
เอนไซม์ทางอาหาร (ฉบับสมบูรณ์)

เอนไซม์ทางอาหาร (ฉบับสมบูรณ์)

Author : ปราณี อ่านเปรื่อง

Softcover

฿ 144.00

360.00

Discount 60 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786163828927

ISBN : 9786163828927

Year of print : 5 / 2558

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 459 Pages

Book category : เทคโนโลยี

Product details : เอนไซม์ทางอาหาร (ฉบับสมบูรณ์)
หนังสือ เอนไซม์ทางอาหาร เล่มนี้ คือภาคสมบูรณ์ของศาสตร์เอนไซม์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มีตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านจลพลศาสตร์ การคำนวณความเร็วปฏิกิริยา การติดตามตัวยับยั้งความเร็วและการควบคุม พร้อมตัวอย่างสมการและโจทย์ที่สามารถนำไปสู่แนวคิดในการประยุกต์ การใช้เอนไซม์สู่อุตสาหกรรมอาหารคาร์โบไฮเดรต อาหารไขมัน อาหารโปรตีน สารหน้าที่เฉพาะและอุตสาหกรรมอื่นนอกจากอาหาร การพัฒนาเอนไซม์ลักษณะเอนไซม์ตรึงรูป การสร้างอุปกรณ์ปฏิกรณ์เอนไซม์ตรึงรูปและการติดตาม รูปภาพและผังปฏิกิริยาทั้งคำถามท้ายบททั้ง 18 บท ช่วยทดสอบความเข้าใจ และเสริมทิศทางการประยุกต์ด้านเอนไซม์ทางอาหาร

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0