พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

Author : วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ :บรรณาธิการ

Softcover

฿ 48.00

60.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 8858716703560

ISBN : 8858716703560

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 80 Pages

Book category : พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฎกระทรวง

Product details : พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0