แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 :กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกน
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 :กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกน

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 :กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกน

Author : ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ และคณะ

Softcover

฿ 113.00

125.00

Discount 9 %

TAGS :

Book info

Barcode : 8858710311327

ISBN : 8858710311327

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 200 Pages

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม (สสวท .ประถม)

Book details : แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 :กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0