พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค

Author : ชูชัย สมิทธิไกร

Softcover

฿ 270.00

300.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740338901

ISBN : 9789740338901

Year of print : 7 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 406 Pages

Book category : การตลาด

Product details : พฤติกรรมผู้บริโภค

หนังสือ พฤติกรรมมนุษย์ เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานรวมทั้งแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค นอกจากนั้นยังได้เสนอกรณีศึกษาต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคในสังคมไทย โดยมุ่งหวังว่าจะทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0