ถอดรหัสการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัย
Out of stock
ถอดรหัสการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัย

ถอดรหัสการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัย

Author : สัญญา เคณาภูมิ

Softcover

฿ 189.00

210.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740338642

ISBN : 9789740338642

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 215 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Product details : ถอดรหัสการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัย

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวทางการนำเอาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เป็นต้นว่า องค์ความรู้ในตัวคน ตลอดจนองค์ความรู้ตาม หลักการใบไม้ในป่าหิมพานต์มาเป็นฐานคติในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยให้ทันสมัยอันนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้เดิมอย่างเหมาะสมจะได้เข้าถึงเป้าหมายของการวิจัยที่แท้จริงซึ่งต้อง “ไปยืนอยู่ชายขอบแห่งความรู้”

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0