พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)
พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

Author : สุภาวดี น้อยน้ำใส

Softcover

฿ 252.00

280.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740338512

ISBN : 9789740338512

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 240 Pages

Book category : เทคโนโลยีการพลังงาน

Product details : พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

พลังงานถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสรรพสิ่งบนโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์และพืช เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยพลังงานที่ใช้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากพลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และหินน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาการใช้ทรัพากรมาผลิตพลังงานนั้นจะทำให้เกิดปัญหา และส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก ปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาวิจัยในการผลิตพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในรูปแบบต่างๆ จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือทดแทนมากขึ้น ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานจากขยะ ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามนุษย์มีแนวโน้มการใช้พลังงานในปริมาณที่สูงขึ้น หากมนุษย์ใช้พลังงานกันอย่างฟุ่มเฟือย อาจส่งผลทำให้แหล่งพลังงานสำรองเหล่านี้หมดไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการลดการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0