การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

Author : ธีรพล ทิพย์พยอม

Softcover

฿ 136.00

160.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740336310

ISBN : 9789740336310

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 188 Pages

Book category : แพทยศาสตร์

Product details : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมีความสำคัญทั้งต่อนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการให้ดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาก็จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะในฐานะผู้อ่านเพื่อนำผลไปประยุกต์ใช้ หรือในฐานะผู้นำการทบทวนเองเพื่อหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและช่องว่างขององค์ความรู้สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เนื้อหาในหนังสือจะแบ่งอธิบายตามขั้นตอนหลักของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ รวมถึงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบนี้ โดยมีจุดเด่นคือการสอดแทรกตัวอย่างจริงจากการศึกษาที่พิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0