คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพและแรงจูงใจ (APTITUDE, PERSONALITY & MOTIVATION TESTS) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพและแรงจูงใจ (APTITUDE, PERSONALITY & MOTIVATION TESTS)
คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพและแรงจูงใจ (APTITUDE, PERSONALITY & MOTIVATION TESTS)

คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพและแรงจูงใจ (APTITUDE, PERSONALITY & MOTIVATION TESTS)

Author : JIM BARRETT

Softcover

฿ 193.00

215.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165157056

ISBN : 9786165157056

Year of print : 5 / 2562

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 282 Pages

Book category : การพัฒนาตนเองจิตวิทยา

Product details : คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพและแรงจูงใจ (APTITUDE, PERSONALITY & MOTIVATION TESTS)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0