การวิจัยทางการศึกษา :แนวคิดและการประยุกต์ใช้ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การวิจัยทางการศึกษา :แนวคิดและการประยุกต์ใช้
Out of stock
การวิจัยทางการศึกษา :แนวคิดและการประยุกต์ใช้

การวิจัยทางการศึกษา :แนวคิดและการประยุกต์ใช้

Author : อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164683822

ISBN : 9786164683822

Year of print : 2 / 2562

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 456 Pages

Book category : การวัดผลการศึกษา

Product details : การวิจัยทางการศึกษา :แนวคิดและการประยุกต์ใช้
หนังสือเล่มนี้ มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการวิจัยในบริบททางการศึกษา โดยเน้นที่การคัดสรรและนำเสนอแนวคิดหลักที่สำคัญสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระในเล่มแบ่งออกเป็น 15 บท โดยร้อยเรียงตามลำดับของกระบวนการวิจัย ในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง รวมถึงรายละเอียดในเชิงการอธิบายและการยกตัวอย่าง พร้อมตารางและภาพประกอบในบางส่วนเพื่อขยายความเข้าใจของผู้อ่านให้เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0