ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู
ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู

ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู

Author : สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์

Softcover

฿ 90.00

100.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164455269

ISBN : 9786164455269

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 116 Pages

Book category : การบริหารการศึกษา

Product details : ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู
การศึกษาสมบูรณ์ เป็นวิธีหรือแนวทางในการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ผู้เขียนได้ทำการวิจัยการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไว้เมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาทุ่มเท มุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ต่อมาได้วิเคราะห์เพิ่มเติม นำเสนอเป็นปรัชญาการศึกษาไทย ตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้มีความเข้าใจ เกิดความตระหนักมุ่งมั่นพัฒนาสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0