ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (THEORIES AND TECHNIQUES IN BEHAVIOR MODIFICATION) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (THEORIES AND TECHNIQUES IN BEHAVIOR MODIFICATION)
ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (THEORIES AND TECHNIQUES IN BEHAVIOR MODIFICATION)

ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (THEORIES AND TECHNIQUES IN BEHAVIOR MODIFICATION)

Author : สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต

Softcover

฿ 351.00

390.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341758

ISBN : 9789740341758

Year of print : 10 / 2565

Size ( w x h ) : 195 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การพัฒนาตนเองจิตวิทยา

Product details : ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (THEORIES AND TECHNIQUES IN BEHAVIOR MODIFICATION)

หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมทฤษฎีและแนวคิดหลักๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรม ตลอดจนเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ การฝึกการกล้าแสดงออก การจัดการเงื่อนไขผลกรรม กระบวนการเสนอตัวแบบการปรับพฤติกรรมทางปัญญา และการควบคุมตนเอง

เทคนิคการปรับพฤติกรรมต่างๆ ที่เสนอไว้ในหนังสือทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรมนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน ตลอดจนขั้นตอนในการดำเนินการ แนวทางในการนำไปใช้งานวิจัย และข้อดี ข้อจำกัด หรือข้อควรระวัง ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแทบทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน โรงพยาบาล คลินิก หรือในสภาพสังคมทั่วๆ ไป เหมาะกับผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งการปรับพฤติกรรมอย่างจริงจัง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0