สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (BLUEPRINTS FOR ESSAY WRITING IN ENGLISH) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (BLUEPRINTS FOR ESSAY WRITING IN ENGLISH)
only ebook
สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (BLUEPRINTS FOR ESSAY WRITING IN ENGLISH)

สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (BLUEPRINTS FOR ESSAY WRITING IN ENGLISH)

Author : วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล

E-book

฿ 185.00

260.00

Discount 28 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000015622

Book category : ภาษาอังกฤษ

Product details : สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (BLUEPRINTS FOR ESSAY WRITING IN ENGLISH)
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแม้เป็นเจ้าของภาษาเองยังไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองด้วยแล้ว ถ้าอยากจะเขียนเรียงความให้ดีต้องมีความพยายามมากกว่าเจ้าของภาษาเป็นหลายเท่าตัว ซึ่งนอกจากการสะสมความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้แตกฉานและรู้จักหน้าที่ตำแหน่งของคำในภาษาอังกฤษ รวมถึงรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษมากพอสมควรแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือ หลักในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนนั่นเอง แม้ใครหลายคนจะบอกว่า การเขียนเป็นเรื่องของศิลปะ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่สำหรับผู้เริ่มต้นก็ควรจะมีหลักการเขียนที่ถูกต้อง กระชับ และรู้จักการลำดับความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอน ขณะเดียวกันก็ระมัดระวังปัญหาที่พบบ่อยในการเขียน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถค้นหาได้จากหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะผู้เขียนเป็นนักวิจัยทางด้านภาษาที่เชี่ยวชาญ ทำให้เข้าใจ ปัญหาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ถ้าเป็นนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปก็จะได้ทั้งหลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาที่พบบ่อย ๆ จนสามมารถพัฒนาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษต่าง ๆ ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือสำหรับคณาจารย์ผู้สอนวิชานี้ ก็จะได้แนวทางและทราบปัญหาที่แท้จริงในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาจนสามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0