REAL LIFE ENGLISH | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
REAL LIFE ENGLISH
REAL LIFE ENGLISH

REAL LIFE ENGLISH

Author : วรินธร เอื้อวศินธร (ครูพี่แอน)

Softcover

฿ 449.00

499.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990159547

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 132 Pages

Book category : ภาษาอังกฤษ

Product details : REAL LIFE ENGLISH

ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล เพราะหนังสือ REAL LIFE ENGLISH ของครูพี่แอน มาเสิร์ฟให้นักเรียนถึงบ้านแล้วค่ะ! เพราะได้รวบรวมทุกประโยคภาษาอังกฤษใกล้ตัวที่เราใช้ผิด เพราะเกิดจากการแปลตรงตัวมากไป หรือเกิดจากการที่เราไม่รู้วัฒนธรรมของฝรั่งเจ้าของภาษา พร้อมประโยคทางเลือกฉบับ REAL LIFE ENGLISH ที่ฝรั่งเจ้าของภาษาเขาใช้กันจริงในชีวิตประจำวัน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0