พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Author : ศราวุธ ปาลิโภชน์

Softcover

฿ 342.00

380.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340942

ISBN : 9789740340942

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 218 Pages

Book category : แพทยศาสตร์

Product details : พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตำราเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เข้าใจพื้นฐานของโรคก่อนเริ่มเรียนรายวิชาพยาธิวิทยาตามระบบ (systemic pathology) เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิก หรือเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเชิงลึกต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0