ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563)

Author : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

Hardcover

฿ 198.00

220.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786162604195

ISBN : 9786162604195

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 270 mm.

Number of pages : 221 Pages

Book category : กฎหมายอาญา

Book details : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0