ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

Author : สายฝน เอกวรางกูร

Softcover

฿ 252.00

280.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340072

ISBN : 9789740340072

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 195 x 260 mm.

Number of pages : 231 Pages

Book category : จิตเวชศาสตร์

Product details : ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของเนื้อหาสู่ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาครั้งแรกมุ่งทำความเข้าใจหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ เนื้อหาครั้งหลังมุ่งนำเสนอรูปธรรม ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า  เนื้อหาร้อยเรียงให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีความไวต่อการคัดกรอง ประเมิน เข้าถึง  บำบัดรักษาพยาบาล และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงจากบุคลากรสุขภาพ  จิตอาสา  ผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้สูงอายุ  ซึ่งเติมเต็มพลังชีวิตบวกเพื่อเยียวยาจิตใจของตนเองได้อย่างทันสมัย  สอดคล้อง และน่าสนใจ  ปลายทางหนังสือมุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าจนเกิดกระบวนการฟื้นหาย  สามารถใช้ชีวิตด้วยความสุขสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0