ชีวิตที่พอเพียง
ชีวิตที่พอเพียง

ชีวิตที่พอเพียง

Author : เสรี พงศ์พิศ

Softcover

฿ 135.00

150.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165779784

ISBN : 9786165779784

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : สังคมวิทยา

Product details : ชีวิตที่พอเพียง

การมีภูมิคุ้มกัน คือ การมีระบบชีวิตที่ดี มีความสมดุล มีการจัดการเวลา จัดการรายได้ รายจ่าย หนี้สิน การออม จัดการอาชีพ มีการจัดการครอบครัว พูดง่ายๆ คือการอยู่อย่างมีแบบมีแผ่น ไม่ปล่อยไปตามบุญตามกรรม หรือ ตามใจอยากของตน

การมีภูมิคุ้มกัน คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีเพื่อน มีกลุ่ม มีองค์กรในชุมชนที่ช่วยกันทำมาหากิน ช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งหลายอย่างไม่อาจทำได้หรือแก้ไขได้คนเดียว ต้องให้ชุมชนเป็นคนแก้ หรือดำเนินการ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0