แนวทางการดูแลผู้สูงอายุซึ่งป่วย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
แนวทางการดูแลผู้สูงอายุซึ่งป่วย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
only ebook
แนวทางการดูแลผู้สูงอายุซึ่งป่วย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

แนวทางการดูแลผู้สูงอายุซึ่งป่วย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

Author : สรยุทธ ชำนาญเวช

E-book

Free

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000010451

Book category :

Product details : แนวทางการดูแลผู้สูงอายุซึ่งป่วย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
แนวทางการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุซึ่งป่วย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จากประสบการณ์ของศัลยแพทย์ พยาบาลเยี่ยมบ้าน และญาติของผู้ป่วย ซึ่งได้ให้การดูแลผู้ป่วยดรคทางด้านสมองมากว่า 15 ปี โดยนำหลักการ และวิธีการที่จำเป็นไปปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ตามสมควร และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยได้
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0