คู่มือสอบภาษาเยอรมัน FIT IN DEUTSCH 1
คู่มือสอบภาษาเยอรมัน FIT IN DEUTSCH 1

คู่มือสอบภาษาเยอรมัน FIT IN DEUTSCH 1

Author : วรรณา แสงอร่ามเรือง

Softcover

฿ 238.00

280.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340430

ISBN : 9789740340430

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : ภาษาตะวันตก

Product details : คู่มือสอบภาษาเยอรมัน FIT IN DEUTSCH 1

คู่มือสอบภาษาเยอรมัน FIT IN DEUTSCH 1 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเด็กนักเรียนที่เรียนเยอรมันและต้องการไปสอบประกาศนียบัตร A1 ของสถาบันเกอเธ่ (GOETHE-ZERTIFIKAT A1) สามารถเข้าใจภาษาเยอรมันในข้อสอบได้อย่างถ่องแท้และรู้จักลักษณะของข้อสอบเป็นอย่างดี จะได้เตรียมตนเองให้พร้อมสอบ

ในคู่มือจะเป็นตัวอย่างข้อสอบ FIT IN DEUTSCH 1 จำนวน 2 ชุด มีการอธิบายข้อสอบอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน การเขียน หรือการพูด พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การให้คะแนนและการประเมินทักษะทั้งสี่ในข้อสอบ อีกทั้งข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวสอบ

ผู้ที่ผ่านการสอบ FIT IN DEUTSCH 1 สามารถนำประกาศนียบัตร A1 ที่ได้รับไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานว่ามีความรู้ความสามารถทางภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เพื่อไปเรียนภาษาเยอรมันต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือไปใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีได้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0