ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)
ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

Author : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

Softcover

฿ 170.00

200.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165779142

ISBN : 9786165779142

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 280 Pages

Book category : วิศวกรรมศาสตร์

Product details : ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

หนังสือไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ต้นฉบับได้ผ่านการปรับปรุงและพิมพ์มาหลายครั้ง รวมถึงถูกใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน หนังสือเล่มนี้ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชา 0201255 ICT and Strategic Management ของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าวิชาและผู้บรรยายหลัก

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา 2 ภาค ได้แก่ ภาค ICT และ ภาค Strategic Management

ภาค  ICT  ประกอบด้วยการใช้งาน  ICT เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง บทบาทผู้บริหาร ICT การบริหารจัดการโครงการ ICT, Digital Disruption Transformation, Big Data, Data Analytics, AI (Artificial Intelligence) IoT (Internet of Things), Blockchain, Fintech, Cloud Computing, API และ เทคโนโลยี 5 G

ภาค Strategic Management  ประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักการจัดการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หลักการทำเวิร์กช็อป โมเดลธุรกิจ (Business Model) และ ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Starup Business)

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นที่รู้จักของบุคลากรในแวดวงโทรคมนาคมและไอซีที รวมถึงถูกใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย รายได้ค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขอมอบให้เป็นสาธารณกุศลผ่านกองทุนเพื่อการศึกษาของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0