การศึกษาไทยในปัจจุบัน :ถึงเวลาของการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที
การศึกษาไทยในปัจจุบัน :ถึงเวลาของการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

การศึกษาไทยในปัจจุบัน :ถึงเวลาของการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

Author : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

Softcover

฿ 187.00

220.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165685627

ISBN : 9786165685627

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 150 x 210 mm.

Number of pages : 192 Pages

Book category : การบริหารการศึกษา

Product details : การศึกษาไทยในปัจจุบัน :ถึงเวลาของการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความทางวิชาการของผู้เขียนที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ของสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ซึ่งราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกทุกท่านจะต้องนำเสนออย่างสม่ำเสมอ

เป็นเวลานานแล้วที่ผู้เขียนสังเกตเห็นการศึกษาของไทยเราถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศมาตลอด แต่ก็ไม่เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจดังที่เราคาดหวังกัน จึงน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนแนวคิดการศึกษาเสียใหม่โดยใช้การศึกษาเป็นตัวนำในการเปลี่ยนแปลงและผลักดันการพัฒนาประเทศดูบ้าง ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยได้อย่างน่าพอใจทีเดียว

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0