เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

Author : อัจศรา ประเสริฐสิน

Softcover

฿ 246.00

290.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165727501

ISBN : 9786165727501

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 402 Pages

Book category : การวัดผลการศึกษา

Product details : เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เริ่มเกริ่นนำเกี่ยวกับหลักการวิจัยเบื้องต้นในบทที่ 1-2 จากนั้นจึงนำมาสู่ประเด็นของการสร้างเครื่องมือ ทั้งเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือสำหรับการวิจัยคุณภาพ และเครื่องมือวิจัยสำหรับตัวแปรจัดกระทำ ในบทที่ 3-6  ถัดมาในบทที่ 7 จะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย บทที่ 8 เรื่องเกณฑ์การแปลผลและการกำหนดระดับคะแนน บทที่ 9 การจัดทำรายงานผลการพัฒนาเครื่องมือวิจัย  และบทส่งท้าย เครื่องมือวิจัยแบบออนไลน์ พร้อมการทำ Google form เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน ครอบคลุมทั้งสายศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงทางด้านมนุษยศาสตร์ และทางการสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล  หวังว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำวิจัยในแต่ละศาสตร์ได้อย่างแท้จริง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0