ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข
ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

Author : เกษแก้ว เสียงเพราะ

Softcover

฿ 162.00

180.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339496

ISBN : 9789740339496

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 139 Pages

Book category : สาธารณสุขศาสตร์

Book details : ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมแนวคิด หลักการ สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และนำเสนอกรณีตัวอย่าง การจัดกิจกรรมและโครงการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูล

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0