ภูมิศาสตร์เทคนิค (GEOGRAPHIC TECHNIQUES) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ภูมิศาสตร์เทคนิค (GEOGRAPHIC TECHNIQUES) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ภูมิศาสตร์เทคนิค (GEOGRAPHIC TECHNIQUES) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

Author : สิริพร เกรียงไกรเพชร และคณะ

Softcover

฿ 234.00

260.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786168242056

ISBN : 9786168242056

Year of print : 3 / 2563

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 205 Pages

Book category : ภูมิศาสตร์

Product details : ภูมิศาสตร์เทคนิค (GEOGRAPHIC TECHNIQUES) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ภูมิศาสตร์เทคนิค เป็นเครื่องมือของนักภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 7 บท ได้แก่ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก งานภาคสนาม และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละบทนอกจากจะมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ แล้ว ยังมีภาพและตารางประกอบ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม และชวนคิด ชวนทำเพื่อทดสอบการเรียนรู้ของผู้อ่านตำราภูมิศาสตร์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0