หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
หนังสือได้รับรางวัล
     ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ร่วมมือกับศูนย์สื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาฯ (cicc) และศูนย์ส่งเสริม วัฒนธรรมแห่งจุฬาฯ ผลิตของที่ระลึกจุฬาฯ แบบใหม่่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เลือกสรร เพื่อมอบให้แก่ผูรับในโอกาศพิเศษ อีกทั้งเป็นของขวัญของฝากให้กับอาคันตุกะ จากต่างประเทศผู้มาเยี่ยมเยือนชาวจุฬาฯ อีกด้วย
     ความร่วมมือในการจัดทำสินค้าที่ระลึกจุฬาฯ ปีนี้ทางฝ่ายศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการวางแนวคิดและทำหน้าที่ออกแบบของที่ระลึกจุฬาฯ โดยมีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จาก ภาควิชาการออกแบบ อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ออกแบบ ที่ผ่านมาได้จัดทำ "บันทึกจุฬาฯ" เพื่อสืบค้นเผยแพร่คุณค่าแห่ง มหาวิทยาลัย เป็นสื่อการเล่าเรื่องในจุฬาฯ ซึ่งไม่ได้มีแต่รูปภาพ แต่จะมีสาระต่างๆ เน้นประวัติความเป็นมาร่วมอยู่ด้วย สำหรับปีใหม่นี้จะเริ่มด้วย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น "กล่อง" "กระดาษห่อของขวัญ" "ริบบิ้น" และ "ส.ค.ส" เพื่อให้ชาวจุฬาฯ ได้เลือกสรร เพื่อมอบ เป็นของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่นี้
    ศูนย์สื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาฯ รับหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมผู้ออกแบบ ซึ่งสามารถใช้เป็นทั้งของ ที่ระลึก และของใช้ทั่วไปด้วย เช่น ร่ม กระเป๋า Thumb drive ฯลฯ ซึ่งของที่ระลึกเหล่านี้จะมีตรา สัญลักษณ์จุฬาฯ คำขวัญ เช่น ก้าวหน้า ยอมรับ เข้มแข็ง มั่นคง เกื้อกูล และ เป็นสุข ปรากฏอยู่ในตัวสินค้าด้วย ของทีระลึกจุฬาฯ ในปีนี้ถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือจาก ๓ หน่วยงานของจุฬาฯ ซึงจะมีส่วนช่วย เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเป็นเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของจุฬาฯ ให้เป็นที่รู้จักต่อ สาธารณชนทั้งใน และต่างประเทศมากขึ้น โดยนำเสนอผ่านของที่ระลึกที่มีคุณค่า เป็นของขวัญของฝาก แทนใจที่ "ภูมิใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ" และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส
    ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ศาลาพระเกี้ยว สยามสแควร์ และสาขาจัตุรัสจามจุรี หรือสั่งซื้อได้ที่ Call Center โทร. 0-2255-4433 / www.chulabook.com สอบถามรายระเอียดได้ที่ แผนกเครื่องเขียน โทร. ๐-๒๒๑๘-๗๐๐๔

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th