หน้าร้าน
 

Promotion ลด 15% ตำราแพทย์ ตำราทั่วไป สำนักพิมพ์ ม.มหิดล

วันที่ 5/23/2019
Share on Google+

Promotion ลด 15% 

ตำราแพทย์ ตำราทั่วไป สำนักพิมพ์ ม.มหิดล 

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

 
   Promotion ลด 15% ตำราแพทย์ ตำราทั่วไป สำนักพิมพ์ ม.มหิดล
   ข้อมูลหน้าที่ 1
จริยธรรมในวิชาชีพทหาร (ETHICS OF THE MILITARY PROFESSION)
ผู้แต่ง : ศานิต สร้างสมวงษ์ และคณะ
Barcode : 9786162797699
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170บาท

จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง (ETHICS OF THE P OLITICIANS)
ผู้แต่ง : วริยา ชินวรรโณ และคณะ
Barcode : 9786162797729
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170บาท

จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน
ผู้แต่ง : ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ
Barcode : 9786162797941
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170บาท

จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย (ETHICS OF THE LEGAL PROFESSION)
ผู้แต่ง : วิชา มหาคุณ และคณะ
Barcode : 9786162796944
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170บาท

จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง : ประทีป ฉัตรสุภางค์ และคณะ
Barcode : 9786162797828
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170บาท

การจำแนกและตัวอย่างปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์
ผู้แต่ง : ณชล ไชยรัตนะ
Barcode : 9786164430365
ราคา : 285 บาท
ราคาพิเศษ : 242บาท

การจัดการชายฝั่ง การบูรณาการสู่ความยั่งยืน (C COASTAL MANAGEMENT: INTEGRATION TO SUSTAINABI
ผู้แต่ง : สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
Barcode : 9786164431034
ราคา : 440 บาท
ราคาพิเศษ : 374บาท

การตรวจคัดกรองและการวินิฉัยทางการแพทย์ (SCREE NING AND DIAGNOSTIC TESTS IN MEDICINE)
ผู้แต่ง : ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล และคณะ
Barcode : 9786162797019
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 340บาท

จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ (ETHICS OF THE MEDICAL PROFESSION)
ผู้แต่ง : วิรัช ทุ่งวชิรกุล และคณะ
Barcode : 9786162797835
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170บาท

นโยบายสุขภาพ การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล
ผู้แต่ง : นวรัตน์ สุวรรณผ่อง และคณะ
Barcode : 9786164432062
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 212บาท

โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อ น (COMMON SUPERFICIAL FUNGAL INFECTIONS IN TR
ผู้แต่ง : นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ :บรรณาธิการ
Barcode : 9786164430815
ราคา : 285 บาท
ราคาพิเศษ : 242บาท

ระบบนำส่งยา (DRUG DELIVERY SYSTEM)
ผู้แต่ง : นรเศรฐ์ ณ สงขลา
Barcode : 9786164430112
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 255บาท

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมาตรจำกัด
ผู้แต่ง : สุวรรณ จำรัส
Barcode : 9786164431027
ราคา : 450 บาท
ราคาพิเศษ : 382บาท

การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้แต่ง : โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
Barcode : 9786164432055
ราคา : 420 บาท
ราคาพิเศษ : 357บาท

จำนวนหน้า 1 หน้า

1หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th