หน้าร้าน
 

Promotion หนังสือตำราแพทย์ - พยาบาล ราคาพิเศษ ลด 10 - 30%

วันที่ 5/21/2019
Share on Google+

Promotion หนังสือตำราแพทย์ - พยาบาล

ราคาพิเศษ ลด 10 - 30%

 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

 
   Promotion หนังสือตำราแพทย์ - พยาบาล ราคาพิเศษ ลด 10 - 30%
   ข้อมูลหน้าที่ 1
คู่มือแพทย์เวร
ผู้แต่ง : จารุพิมพ์ สูงสว่าง :บรรณาธิการ และคณะ
Barcode : 9789741113903
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 280บาท

การประเมินโครงการและการจัดการด้านการสาธารณสุข เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพ
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ และคณะ
Barcode : 9786164290013
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 224บาท

หลักชีวเคมีคลินิกพื้นฐานสำหรับพยาบาล แพทย์ แล ะ บุคลากรทางแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786163748942
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 217บาท

เศรษฐศาสตร์คลินิกเบื้องต้นสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ :บรรณาธิการ
Barcode : 9786164556072
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 245บาท

การวินิจฉัยทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับพยาบา ล แพทย์และบุคลากรทางแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786164553408
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 252บาท

หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสูติศาตร์ ส า หรับพยาบาล แพทย์ และ บุคลากรทางแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9789747241525
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 182บาท

เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษา สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786164063518
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 203บาท

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธารณสุ ขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786163822383
ราคา : 330 บาท
ราคาพิเศษ : 231บาท

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 4 หลักการปรึก ษาและส่งต่อผู้ป่วย สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคล
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786164784772
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 252บาท

หลักเวชศาสตร์เขตเมือง สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุ คคลากรทางการแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786164783768
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 252บาท

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 เวชศาสตร์หน ่วยปฐมภูมิ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคคลากรทางกา
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786164454415
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 224บาท

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 ความรู้เบื้ องต้น สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786164453401
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 217บาท

หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านนรีเวชวิทยาสำ หรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786163352033
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 224บาท

หลักการซักประวัติ ทางคลินิกเบื้องต้นสำหรับแพท ย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786164558779
ราคา : 390 บาท
ราคาพิเศษ : 273บาท

หลักชีวสถิติทางคลินิกเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยา บาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786164558823
ราคา : 380 บาท
ราคาพิเศษ : 266บาท

เภสัชวิทยา เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACO OLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)
ผู้แต่ง : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ
Barcode : 9789749510650
ราคา : 650 บาท
ราคาพิเศษ : 585บาท

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน การปร ระยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (HEALTH PR
ผู้แต่ง : อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ
Barcode : 9786162231476
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 298บาท

จำนวนหน้า 2 หน้า

1 2หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th