หน้าร้าน
 

หนังสือดี ปี 2558

วันที่ 6/5/2018
Share on Google+

 

 

 
   หนังสือดี ปี 2558
   ข้อมูลหน้าที่ 1
อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 6 หนังสือชุดความรู้เพ พื่อชุมชน เล่มที่ 157 (ราคาปก 100.-)
ผู้แต่ง : อัจฉรา ชีวพันธ์
Barcode : 9789740333296
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

BASIC OF GRAMMAR FOR HIGH SCHOOL (ม.5) (ราคาป ก 240.-)
ผู้แต่ง : ณพวัสส์ ธัมพิพิธ และคณะ
Barcode : 9789740333814
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

BASIC OF GRAMMAR FOR HIGH SCHOOL (ม.6) (ราคาป ก 240.-)
ผู้แต่ง : ณพวัสส์ ธัมพิพิธ และคณะ
Barcode : 9789740334231
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

เลียบขอบไพร (ราคาปก 200.-)
ผู้แต่ง : ปารณ ชาตกุล
Barcode : 9789740333319
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 200.-)
ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ
Barcode : 9789740334002
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

อาคารเข้าใจง่ายด้วยป้ายบอกทาง (COMMUNICATION SIGNAGE & ARCHITECTURE) (ราคาปก 200.-)
ผู้แต่ง : สุภาวดี บุญยฉัตร และคณะ
Barcode : 9789740333203
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

จริยธรรมทางธุรกิจ (BUSINESS ETHICS) (ราคาปก 1 70.-)
ผู้แต่ง : จินตนา บุญบงการ
Barcode : 9789740333906
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

ปทานุกรมจุลชีววิทยา (ราคาปก 160.-)
ผู้แต่ง : วสุ ปฐมอารีย์
Barcode : 9789740333081
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (ราคาป ก 280.-)
ผู้แต่ง : ลือชา ลดาชาติ
Barcode : 9789740334279
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม (ราคาปก 260.-)
ผู้แต่ง : จิรากรณ์ คชเสนี และคณะ
Barcode : 9789740334248
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

คู่มือการเลี้ยงสุนัข (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : ยิ่งลักษณ์ มูลสาร และคณะ
Barcode : 9789740333920
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

คู่มือนิสิตนักศึกษา ชีวิต การเรียน สู่ความสำเ เร็จ (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : สุพรรณี ปิ่นมณี
Barcode : 9789740334088
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

SAY WHAT YOU MEAN IN THAI (1 BK/ CD-ROM) (ราค าปก 240.-)
ผู้แต่ง : กาญจนา พฤกษ์พงศ์รัตน์ และคณะ
Barcode : 9789740333609
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

เจษฎาบดินทร์จอมราชัน (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง : คึกเดช กันตามระ
Barcode : 9789740333555
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45บาท

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย (A REGI ONAL ECONOMIC HISTORY OF THAILAND) (ราคาปก 40
ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์
Barcode : 9789740333913
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90บาท

การออกแบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภั ย (ราคาปก 390.-)
ผู้แต่ง : ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
Barcode : 9789740334224
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90บาท

การสำรวจทางวิศวกรรม 2 (ราคาปก 360.-)
ผู้แต่ง : วิชัย เยี่ยงวีรชน
Barcode : 9789740334309
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90บาท

จำนวนหน้า 2 หน้า

1 2หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th