หน้าร้าน
 

หนังสือดี ปี 2557

วันที่ 6/5/2018
Share on Google+

 

 

 
   หนังสือดี ปี 2557
   ข้อมูลหน้าที่ 1
การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวู ลแฟรมแอลฟา (ราคาปก 130.-)
ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ
Barcode : 9789740331827
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

นโยบายสาธารณะ (ราคาปก 115.-)
ผู้แต่ง : ศุภชัย ยาวะประภาษ
Barcode : 9789741330959
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

หนังสือเรียนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้กรีฑา 1 (ราคาปก 110.-)
ผู้แต่ง : มานิต โกศลอินทรีย์
Barcode : 9789740332145
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

KEY TO U. เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย (ราคาปก 100 .-)
ผู้แต่ง : นัททยา เพ็ชรวัฒนา
Barcode : 9789740332732
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 1 หนังสือชุดความรู้เพ พื่อชุมชน เล่มที่ 40 (ราคาปก 95.-)
ผู้แต่ง : อัจฉรา ชีวพันธ์
Barcode : 9789741331741
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 3 หนังสือชุดความรู้เพ พื่อชุมชน เล่มที่ 126 (ราคาปก 85.-)
ผู้แต่ง : อัจฉรา ชีวพันธ์
Barcode : 9789740322986
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

โสตประสาทวิทยา (ราคาปก 320.-)
ผู้แต่ง : เสาวรส ภทรภักดิ์
Barcode : 9789740332572
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ราคาปก 310.-)
ผู้แต่ง : ชูชัย สมิทธิไกร
Barcode : 9789740328384
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน (ราคาปก 300.-)
ผู้แต่ง : ผกา สัตยธรรม
Barcode : 9789740330790
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

ชีวิตนางฟ้า (ราคาปก 290.-)
ผู้แต่ง : จิรพรรณ พุ่มแก้ว
Barcode : 9789740332503
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

เรียนสนุก ปลูกลักษณะนิสัย (ราคาปก 260.-)
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ ผลเนืองมา
Barcode : 9789740332084
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

ระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์ (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : สมนึก นิลบุหงา และคณะ
Barcode : 9789740331940
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

วาทนิพนธ์ การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่าง ๆ (SPEE ECH COMPOSITION) (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : ชิตาภา สุขพลำ
Barcode : 9789740332770
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ราคาปก 250.- )
ผู้แต่ง : สุษม ศุภนิตย์
Barcode : 9789740329978
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว (ราคาปก 240.-)
ผู้แต่ง : พนา ทองมีอาคม
Barcode : 9789740332121
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

ฟิสิกส์ ม.ปลาย ไฟฟ้า แม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิ ิสิกส์นิวเคลียร์ (ราคาปก 230.-)
ผู้แต่ง : ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
Barcode : 9789740329190
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

ชีวเคมีประยุกต์ (ราคาปก 225.-)
ผู้แต่ง : นภา ศิวรังสรรค์
Barcode : 9789740332411
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

สารานุกรมภาพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เ ล่ม 1 :บ้าน (ราคาปก 210.-)
ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
Barcode : 9789740325147
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

พยาธิวิทยาทารกบวมน้ำ (PATHOLOGY OF HYDROPS FE TALIS) (ราคาปก 210.-)
ผู้แต่ง : มานะ ทวีวิศิษฎ์
Barcode : 9789740331865
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

จำนวนหน้า 3 หน้า

1 2 3หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th