หน้าร้าน
 

หนังสือดี ปี 2556

วันที่ 6/5/2018
Share on Google+

 

 

 
   หนังสือดี ปี 2556
   ข้อมูลหน้าที่ 1
ท้าประลอง...ทดลองวิทย์ผ่านฟองไข่ (ราคาปก 100. -)
ผู้แต่ง : ฤทัย จงสฤษดิ์
Barcode : 9789740330615
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 26บาท

อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 5 หนังสือชุดความรู้เพ พื่อชุมชน เล่มที่ 156 (ราคาปก 90.-)
ผู้แต่ง : อัจฉรา ชีวพันธ์
Barcode : 9789740330684
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 26บาท

คนเก่ง องค์กรแกร่ง (STRONG CULTURE ORGANIZATI ON) (ราคาปก 85.-)
ผู้แต่ง : ไพนรินทร์ ไพธรรมโชติวัฒน์
Barcode : 9789740331681
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 26บาท

รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 2 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 104 (ราคาปก 80.-)
ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์
Barcode : 9789740320500
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 26บาท

กันตรึม (1 BK./1 CD-ROM) (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง : บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ
Barcode : 9789740331445
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

มนุษย์กับสันติภาพ (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล :บรรณาธิการ
Barcode : 9789741324668
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

คู่มือครูคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม ( ราคาปก 175.-)
ผู้แต่ง : รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
Barcode : 9789740329497
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

รู้จักเด็กจากงาน ประสบการณ์จากครูถึงเพื่อนครู ู (ราคาปก 170.-)
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ ผลเนืองมา
Barcode : 9789740331667
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

คณิตสาระ ม.ต้น และ ม.ปลาย ตรีโกณคณิต (ชุดความ มรู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 151) (ราคาปก 160.-)
ผู้แต่ง : ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
Barcode : 9789740328261
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เบื้องต้น (ราคาปก 150.-)
ผู้แต่ง : สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค
Barcode : 9789740330721
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

12 แนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กร (ราคาปก 140.-)
ผู้แต่ง : เจษฎา นกน้อย
Barcode : 9789740331353
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย สำหรั บการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ราคาปก 140.-)
ผู้แต่ง : แสงจันทร์ กันตะบุตร
Barcode : 9789740331261
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

เทนนิสขั้นสูง (ADVANCED TENNIS) (ราคาปก 120.- )
ผู้แต่ง : สุธนะ ติงศภัทิย์
Barcode : 9789741334209
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

เมื่อยุโรปรุกคืบเข้าสู่พม่า จนถึง...พม่าสูญเอ กราช (ราคาปก 120.-)
ผู้แต่ง : MYINT THANDAR THEIN
Barcode : 9789740330707
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

การวิจัยงานประชาสัมพันธ์ (PUBLIC RELATIONS RE SEARCH) (ราคาปก 110.-)
ผู้แต่ง : จินตวีร์ เกษมศุข
Barcode : 9789740330691
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 34บาท

โรคข้อเข่าที่พบบ่อยในสุนัข (COMMON CANINE STI FLE JOINT DISEASES) (ราคาปก 590.-)
ผู้แต่ง : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Barcode : 9789740331612
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 42บาท

การทำฟาร์มเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงการค้าของปร ะเทศไทย (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ และคณะ
Barcode : 9789740330523
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 42บาท

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ราคาปก 240.-)
ผู้แต่ง : วัชรพล วิบูลยศริน
Barcode : 9789740330738
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 42บาท

จำนวนหน้า 2 หน้า

1 2หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th