หน้าร้าน
 

เทสสระบบ

วันที่ 1/1/1900
Share on Google+
 
   เทสสระบบ
   ข้อมูลหน้าที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง : วรัญญา ภัทรสุข
Barcode : 9786115510139
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 234บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 31 โลกตรีโกณมิติ (เสร ริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789740319115
ราคา : 295 บาท
ราคาพิเศษ : 266บาท

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1
ผู้แต่ง : สมนึก ภัททิยธนี และคณะ
Barcode : 9789740320722
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189บาท

มาลัยศรัทธา พลวัตของการสวดพระมาลัยจากต่างสนาม มวิจัย
ผู้แต่ง : ปรมินท์ จารุวร
Barcode : 9789740331582
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261บาท

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำราวิทยาศาสตร ร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
Barcode : 9789740572039
ราคา : 129 บาท
ราคาพิเศษ : 116บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถม ป.3-ป.6 (สอบ บแข่งขันรอบที่ 1) พ.ศ.2549
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789741013760
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50บาท

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (MEASUREMENT E VALUATION)
ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ
Barcode : 9789741320530
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189บาท

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา พัฒนาการในรอ บ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2525
ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Barcode : 9789741324446
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 72บาท

6 ปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผ ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ผู้แต่ง : เกื้อ วงศ์บุญสิน :บรรณาธิการ
Barcode : 9789741328895
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

เทคนิคงานไม้
ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร
Barcode : 9789741329373
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

นโยบายสาธารณะ (ราคาปก 115.-)
ผู้แต่ง : ศุภชัย ยาวะประภาษ
Barcode : 9789741330959
ราคา : 30 บาท
ราคาพิเศษ : 27บาท

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช
Barcode : 9789741332564
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144บาท

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี
Barcode : 9789741332663
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 72บาท

การตลาดระหว่างประเทศ (GLOBAL MARKETING)
ผู้แต่ง : ศศิวิมล สุขบท
Barcode : 9789741333615
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 171บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 29 โลกอสมการ
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789741333691
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 182บาท

เทนนิสขั้นสูง (ADVANCED TENNIS) (ราคาปก 120.- )
ผู้แต่ง : สุธนะ ติงศภัทิย์
Barcode : 9789741334209
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36บาท

วงกลมแปลงกาย หนังสือชุดจากดวงใจ (นิทานสร้างสร รรค์และงานฝีมือ)
ผู้แต่ง : กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และคณะ
Barcode : 9789741334599
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117บาท

ดนตรีคลาสสิก รวมข้อเขียนภาษาอังกฤษ (CLASSICAL L MUSIC: REVIEWS)
ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ
Barcode : 9789741390922
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ผู้แต่ง : สุชาดา กีระนันทน์
Barcode : 9789743327025
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

ดนตรีคลาสสิก รวมข้อเขียนภาษาไทย
ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ
Barcode : 9789743768224
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

จำนวนหน้า 2 หน้า

1 2หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th