หน้าร้าน
 

รวมหนังสืออ่านสอบ สอวน. ลดพิเศษ 15%

วันที่ 7/31/2019
Share on Google+

 

 
   รวมหนังสืออ่านสอบ สอวน. ลดพิเศษ 15%
   ข้อมูลหน้าที่ 1
ภูมิศาสตร์กายภาพ (PHYSICAL GEOGRAPHY) โครงการ รตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ปัญญา จารุศิริ และคณะ
Barcode : 9786169177586
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270บาท

เรขาคณิต โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ม มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ยุพิน พิพิธกุล และคณะ
Barcode : 9789749223499
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 279บาท

คอมบินาทอริก โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาส สตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ และคณะ
Barcode : 9789749363751
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

การพิสูจน์ โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
Barcode : 9786169177548
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเ ตอร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลน
ผู้แต่ง : ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์
Barcode : 9786169177579
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำราวิทยาศ ศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
Barcode : 9789742357962
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

เคมี เล่ม 2 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
Barcode : 9786168242032
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270บาท

เคมี เล่ม 1 (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
Barcode : 9786169177593
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด และคณะ
Barcode : 9789746191616
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261บาท

ชีววิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน. (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ผู้แต่ง : อักษร ศรีเปล่ง และคณะ
Barcode : 9786169177562
ราคา : 390 บาท
ราคาพิเศษ : 351บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : สีมา ชัยสวัสดิ์ และคณะ
Barcode : 9786169177555
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำราวิทย ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล และคณะ
Barcode : 9786169177500
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ และคณะ
Barcode : 9789749265024
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243บาท

ธรณีวิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต ตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ปริญญา พุทธาภิบาล และคณะ
Barcode : 9786168242001
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

ธรณีวิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต ตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ปริญญา พุทธาภิบาล และคณะ
Barcode : 9786168242018
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

อุตุนิยมวิทยา โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศา าสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : บุศราศิริ ธนะ และคณะ
Barcode : 9786168242025
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 207บาท

จำนวนหน้า 1 หน้า

1หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th