หน้าร้าน
 


ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะ 7C ของครู 4.0 สร้างเด็กศตวรรษที่ 21” (ฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันที่ 3/31/2017ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ทักษะ 7C ของครู 4.0 สร้างเด็กศตวรรษที่ 21” (ฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

วิทยากรโดย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เชิญชมภาพบรรยากาศค่ะ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th