หน้าร้าน
 


ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน” (กลวิธีสร้างนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6/25/2016ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน” (กลวิธีสร้างนวัตกรรม) 


กิจกรรมนี้จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น.  

ณ ห้องประชุมเทาทอง 5  ชั้น 3 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

วิทยากรโดย

อาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

โดย คุณเกรียงศักดิ์ หรรษาเวก รองกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ ตั้งเป้าผู้เข้าอบรม 100 คน มีผู้เข้าอบรมจริง 127 คน 

 เชิญชมภาพบรรยากาศค่ะ

 

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th