หน้าร้าน
 


พิธีเปิดงานวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 4/2/2012นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสือจาก นายทรงยศ สามกษัตริย์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เนื่องในพิธีเปิดงานวันหนังสือเด็กแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 2 เมษายน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” 

2 เมษายน คือวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รัฐบาลไทยเห็นควรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นผู้ส่งเสริมการอ่าน และได้ทรงประพันธ์วรรณกรรมสำหรับเด็กมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ บวกกับพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์? เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและต่างประเทศ

เครดิตรูปจาก : ครอบครัวข่าว 3

 

คุณทรงยศ สามกษัตริย์  ผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมส่งเสริมการอ่านในงานวันหนังสือเด็กแห่งชาติ
กับทีม ขบวนการนักอ่านของสโมสรผึ้งมหัศจรรย์ จัดแสดงละครเพลงชุด "การอ่านคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555
 

 

ขณะเดียวกัน 2 เมษายน  "วันหนังสือเด็กนานาชาติ" คือวันเกิดของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเล่านิทานผู้มีชื่อเสียง   คณะกรรมการด้านหนังสือเด็ก (IBBY) ได้กำหนดให้วันที่ 2 เม.ย. เป็นการเฉลิมฉลองหนังสือเด็ก และส่งเสริมการอ่านทั่วโลกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 และมีการจัดกิจกรรมพิเศษและงานฉลองกันทั่วโลกในวันนี้? และเป็นธรรมเนียมของทุกปี คณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็ก (IBBY) ที่มีประเทศสมาชิกทั่วโลก จะมีสมาชิกประเทศหนึ่งเสนอตัวเป็นผู้อุปถัมภ์ของ วันหนังสือเด็กนานาชาติก่อนกำหนดหัวข้อการนำเสนอของปีนั้น รวมถึงนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงของประเทศจะเป็นผู้เขียนสารส่งถึงเด็กทั่วโลก และนักวาดภาพผู้มีผลงานโดดเด่นของประเทศจะออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานไปทั่วโลก


                มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (ThaiBBY) ซึ่งเป็นสมาชิกของ IBBY ในนามของประเทศไทย ซึ่งได้เป็นผู้อุปถัมภ์ของวันหนังสือเด็กนานาชาติ     มูลนิธิเอสซีจี  เกี่ยวก้อยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดทำโปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน กระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนในสังคมไทยให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน กำหนดเปิดตัวโปสเตอร์ในงานวันหนังสือเด็กแห่งชาติ  2 เมษายน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

คุณสุรนุช ธงศิลา กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาอย่างรอบด้าน จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่ง การจัดทำโปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว โดยโปสเตอร์ชุดนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่จะสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือเด็กอันเป็นรากฐานของการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทยในการผลักดันเรื่องการอ่านต่อต่างชาติ เนื่องจากมีการจัดทำทุกปีในหมู่สมาชิก ทั้งนี้มูลนิธิเอสซีจีจะเผยแพร่แจะแจกจ่ายโปสเตอร์นี้ไปทั่วประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า

อาจารย์ยศยา อัยศิริ อาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้จัดทำภาพในคำขวัญ งอกงาม เบิกบาน อ่าน อ่าน อ่าน’ (Reading Blooming Enjoying) กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบภาพโปสเตอร์ว่า ความคิดที่เติบโต เบิกบาน สร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เกิดจากจุดเล็กๆ ที่ผู้ใหญ่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยปลูกฝังจุดเริ่มต้นแห่งการรักการอ่านให้แก่เด็กๆ ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ สะสมประสบการณ์ ความรู้ จินตนาการต่อยอดไม่รู้จบ สำหรับเด็กๆ ช่างสงสัย หนังสือจะเป็นเครื่องมือช่วยตอบปัญหา เมื่อเด็กๆ อยากสนุก นิทานจะเป็นเพื่อนต่อเติมจินตนาการให้กว้างไกล เป็นเครื่องมือสร้างมิตร และเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

 

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th