หน้าร้าน
 


ภาพงานเปิดตัวหนังสือ ประวัติศาสตร์เกาหลี โดย รศ.พิพาดา ยังเจริญ (ผู้แต่ง)

วันที่ 9/3/2013         ภาพงานเปิดตัวหนังสือ ประวัติศาสตร์เกาหลี โดย รศ.พิพาดา ยังเจริญ (ผู้แต่ง)และงานเสวนา มุ่งตะวันออก...ความสำคัญของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก ในยุคศตวรรษที่ 21

        โดย  รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (อักษรศาสตร์ จุฬาฯ)

                 อ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์  (อักษรศาสตร์ จุฬาฯ)

                 อ.ดร.กรพนิช  ตั้งเขื่อนขันธ์ (ศิลปะศาสตร์ ธรรมศาสตร์)

                 นางสาวฐานิดา  เมนะเศวต  (กระทรวงต่างประเทศ)

        ดำเนินรายการโดย  อ.ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป์  (อักษรศาสตร์ จุฬาฯ)

 

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556  เวลา 16.00-19.00 น.ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th