หน้าร้าน
 

หนังสือแบบเรียน สสวท.

วันที่ 3/26/2018
Share on Google+


 


คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 หนังส สือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627797
ISBN : 9786163627797
ปีพิมพ์ : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 288 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น
ราคาปก : 115.00 บาท
ราคาพิเศษ : 115.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  

   

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หนังส สือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627803
ISBN : 9786163627803
ปีพิมพ์ : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 248 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น
ราคาปก : 99.00 บาท
ราคาพิเศษ : 99.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  

 

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628084
ISBN      : 9786163628084
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 313 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น
ราคาปก : 123.00 บาท
ราคาพิเศษ : 123.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 

 

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628091
ISBN      : 9786163628091
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 288 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 114.00 บาท
ราคาพิเศษ : 114.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627636
ISBN      : 9786163627636.
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 160 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 56.00 บาท
ราคาพิเศษ : 56.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628114
ISBN      : 9786163628114
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 175 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 63.00 บาท
ราคาพิเศษ : 63.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627704
ISBN      : 9786163627704
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 224 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น
ราคาปก   : 91.00 บาท
ราคาพิเศษ : 91.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 978616362771
ISBN      : 978616362771
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 216 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม. ต้น
ราคาปก    : 88.00 บาท
ราคาพิเศษ : 88.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628107
ISBN      : 9786163628107
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 171 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น
ราคาปก   : 112.00 บาท
ราคาพิเศษ : 112.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628121
ISBN      : 9786163628121
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 262 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น
ราคาปก    : 108.00 บาท
ราคาพิเศษ : 108.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 

 

วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628145
ISBN      : 9786163628145
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 139 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 50.00 บาท
ราคาพิเศษ : 50.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628152
ISBN      : 9786163628152
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 239 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 83.00 บาท
ราคาพิเศษ : 83.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังส สือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627629
ISBN      : 9786163627629
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 244 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 81.00 บาท
ราคาพิเศษ : 81.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628213
ISBN      : 9786163628213
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 312 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 102.00 บาท
ราคาพิเศษ : 102.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627773
ISBN      : 9786163627773
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 176 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 73.00 บาท
ราคาพิเศษ : 73.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628053
ISBN      : 9786163628053
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 112 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น
ราคาปก    : 53.00 บาท
ราคาพิเศษ : 53.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627698
ISBN      : 9786163627698
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 186 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 64.00 บาท
ราคาพิเศษ : 64.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628008
ISBN      : 9786163628008
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 96 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 39.00 บาท
ราคาพิเศษ : 39.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163626783
ISBN      : 9786163626783
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 161 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนระดับประถม
ราคาปก   : 84.00 บาท
ราคาพิเศษ : 84.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 :แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163626936
ISBN      : 9786163626936
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 55 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนระดับประถม
ราคาปก    : 33.00 บาท
ราคาพิเศษ : 33.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163626882
ISBN      : 9786163626882
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 171 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนระดับประถม
ราคาปก   : 74.00 บาท
ราคาพิเศษ : 74.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163626806
ISBN      : 9786163626806
ปีพิมพ์     : 2 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 174 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนระดับประถม
ราคาปก    : 91.00 บาท
ราคาพิเศษ : 91.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627766
ISBN      : 9786163627766
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 202 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น
ราคาปก   : 83.00 บาท
ราคาพิเศษ : 83.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
:หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628015
ISBN      : 9786163628015
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 153 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ต้น
ราคาปก    : 69.00 บาท
ราคาพิเศษ : 69.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627759
ISBN      : 9786163627759
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 112 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 41.00 บาท
ราคาพิเศษ : 41.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628022
ISBN      : 9786163628022
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 144 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 54.00 บาท
ราคาพิเศษ : 54.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627643
ISBN      : 9786163627643
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 228 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 76.00 บาท
ราคาพิเศษ : 76.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627742
ISBN      : 9786163627742
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 352 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 114.00 บาท
ราคาพิเศษ : 114.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628138
ISBN      : 9786163628138
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 303 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 102.00 บาท
ราคาพิเศษ : 102.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628169
ISBN      : 9786163628169
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 188 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 67.00 บาท
ราคาพิเศษ : 67.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627674
ISBN      : 9786163627674
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 232 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 77.00 บาท
ราคาพิเศษ : 77.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627650
ISBN      : 9786163627650
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 296 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 97.00 บาท
ราคาพิเศษ : 97.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628176
ISBN      : 9786163628176
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 304 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 99.00 บาท
ราคาพิเศษ : 99.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628183
ISBN      : 9786163628183
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 312 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 101.00 บาท
ราคาพิเศษ : 101.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627728
ISBN      : 9786163627728
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 232 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 77.00 บาท
ราคาพิเศษ : 77.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627810
ISBN      : 9786163627810
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 180 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 62.00 บาท
ราคาพิเศษ : 62.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628060
ISBN      : 9786163628060
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 162 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 69.00 บาท
ราคาพิเศษ : 69.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628077
ISBN      : 9786163628077
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 164 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 59.00 บาท
ราคาพิเศษ : 59.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627667
ISBN      : 9786163627667
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 264 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 88.00 บาท
ราคาพิเศษ : 88.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627681
ISBN      : 9786163627681
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 240 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 80.00 บาท
ราคาพิเศษ : 80.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628039
ISBN      : 9786163628039
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 250 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 86.00 บาท
ราคาพิเศษ : 86.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628046
ISBN      : 9786163628046
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 210 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 74.00 บาท
ราคาพิเศษ : 74.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627735
ISBN      : 9786163627735
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 192 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 65.00 บาท
ราคาพิเศษ : 65.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163627780
ISBN      : 9786163627780
ปีพิมพ์     : 1 / 2561
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 144 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 50.00 บาท
ราคาพิเศษ : 50.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628190
ISBN      : 9786163628190
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 116 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก   : 42.00 บาท
ราคาพิเศษ : 42.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

 

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
Barcode : 9786163628206
ISBN      : 9786163628206
ปีพิมพ์     : 1 / 2562
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 128 หน้า
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนสำหรับ ม.ปลาย
ราคาปก    : 45.00 บาท
ราคาพิเศษ : 45.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์) 
 

 

 

 

 


 

 หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,