หน้าร้าน
 

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”

วันที่ 5/13/2010
Share on Google+


 

 

วิทยากร
1. รองอธีการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ)
2. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์                                                           
3. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน                                                                                    
4. ศาสตราจารย์อัจฉรา  ชีวพันธ์                                                                
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิช้ย  เชิดชีวศาสตร์                                                                   
6. รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์                                                                 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ                                                                           
8. รองศาสตราจารย์คึกเดช กันตามระ                                                                         
9.รองศาสตราจารย์สาริณีย์ กฤติยานันต์
10.รองศาสตราจารย์อรพรรรณ พนัสพัฒนา&n


 

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th