หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ข้อมูลหน้าที่ 3
เฉลยข้อสอบเคมี IJSO รอบ 1-2 ชั้น ม.1-3 ครั้งท ี่ 3-13
ผู้แต่ง : สิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร และคณะ
Barcode : 9786164748828
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILA ND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM)
ผู้แต่ง : ทักษ์ เฉลิมเตียรณ
Barcode : 9786167202907
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

รู้ทันรายงานทางการเงินและเข้าถึงรายงานของผู้ส อบบัญชี
ผู้แต่ง : สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
Barcode : 9786164745032
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

การคลังสาธารณะ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
ผู้แต่ง : กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
Barcode : 9789740337997
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 279 บาท

กลศาสตร์ของไหล เล่ม 1 (FLUID MECHANICS)
ผู้แต่ง : สมชาย วงศ์วิเศษ และคณะ
Barcode : 9789740336945
ราคา : 440 บาท
ราคาพิเศษ : 396 บาท

ประวัติศาสตร์การออกแบบ (DESIGN HISTORY )
ผู้แต่ง : จรุงยศ อรัณยะนาค
Barcode : 9789740337966
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

การบริหารสำนักงาน (OFFICE MANAGEMENT)
ผู้แต่ง : สุรัสวดี ราชกุลชัย
Barcode : 9789740338086
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

บนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา
ผู้แต่ง : พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
Barcode : 9786164073456
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

หลักคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน
ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Barcode : 9789740337874
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึ กษา (DESIGN EDUCATION 3)
ผู้แต่ง : พรเทพ เลิศเทวศิริ :บรรณาธิการ
Barcode : 9789740338024
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท


จำนวนหน้า 3 หน้า

1 2 3


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th