หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ข้อมูลหน้าที่ 3
คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1
ผู้แต่ง : วราฤทธิ์ พาณิชกิจโกศลกุล
Barcode : 9789740336846
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 288 บาท

รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว (บรรจุกล่อง) (4 เล่ม)
ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
Barcode : 9789740336341
ราคา : 1,250 บาท
ราคาพิเศษ : 1,125 บาท

ปรีชาวิทรรศน์ มุมมองภาษาไทย
ผู้แต่ง : ปรีชา ช้างขวัญยืน
Barcode : 9789740336921
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189 บาท

สถิติสำหรับการวิจัย แนวคิดและการประยุกต์ใช้
ผู้แต่ง : ชัยวิชิต เชียรชนะ
Barcode : 9789740336853
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

การบัญชีการเงินเบื้องต้น
ผู้แต่ง : พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และคณะ
Barcode : 9789740336952
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

ห้องปฏิบัติการปลอดภัยองค์ประกอบทางกายภาพเครื่ องมือและอุปกณ์
ผู้แต่ง : ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล
Barcode : 9789740336969
ราคา : 440 บาท
ราคาพิเศษ : 396 บาท

กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษ ษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ
ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Barcode : 9789740336860
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

หลักการจัดการธุรกิจปัจจุบัน (PRINCIPLE OF MAN AGEMENT)
ผู้แต่ง : ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
Barcode : 9786164459250
ราคา : 259 บาท
ราคาพิเศษ : 233 บาท

120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศ รษฐกิจและสังคมไทย :โครงการวิจัยชุดความเปลี่ยน
ผู้แต่ง : อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
Barcode : 9786164170568
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

หลักพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
ผู้แต่ง : ปาริชาติ พุ่มขจร
Barcode : 9789740336914
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท


จำนวนหน้า 3 หน้า

1 2 3


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th