หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ข้อมูลหน้าที่ 2
ขอกล่าวเล่าเรื่อง วิจัยด้วยใจ
ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล
Barcode : 9789740337416
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ (PRINCIPLE OF P UBLIC POLICY EVALUATION)
ผู้แต่ง : อติพร เกิดเรือง
Barcode : 9789740337447
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสร ี
ผู้แต่ง : น้ำทิพย์ วิภาวิน
Barcode : 9786164291201
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การป้องกันและการสนับสนุนก การจัดการตนเอง
ผู้แต่ง : วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี :บรรณาธิการ และคณะ
Barcode : 9789740337393
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 288 บาท

กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURC E PLANNING STRATEGY)
ผู้แต่ง : ภาวิณี เพชรสว่าง
Barcode : 9789740337430
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ค.ศ.1951-1992
ผู้แต่ง : จุฬาพร เอื้อรักสกุล
Barcode : 9789740337423
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักการและการประยุกต์
ผู้แต่ง : พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
Barcode : 9786164072794
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (DATA COMMUNICAT IONS AND NETWORKING)
ผู้แต่ง : นรรัตน์ วัฒนมงคล
Barcode : 9789740337133
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

อาหารและโภชนาการ การป้องกันกลไกบกพร่อง
ผู้แต่ง : อัญชลี ศรีจำเริญ
Barcode : 9789740337331
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

ดูหนูนะ
ผู้แต่ง : ลัญชนา ศาสตร์หนู
Barcode : 9786163070968
ราคา : 115 บาท
ราคาพิเศษ : 104 บาท


จำนวนหน้า 3 หน้า

1 2 3


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th