หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ข้อมูลหน้าที่ 2
เรขาคณิตสัมพันธ์และความหมายในงานออกแบบสถาปัตย กรรมพุทธาวาสวัดพระเชตุพน ฯ
ผู้แต่ง : วัชรี สวามิวัศดุ์
Barcode : 9789740337034
ราคา : 390 บาท
ราคาพิเศษ : 351 บาท

เจาะลึก COACHING & COACHING COMPETENCY คู่มือ การโค้ชมาตรฐานสากล
ผู้แต่ง : ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
Barcode : 9789747193459
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย ANTI-AGING วิถีทางห่ ่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย
ผู้แต่ง : มงคล แก้วสุทัศน์ (หมอเอ)
Barcode : 9786164550384
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล และคณะ
Barcode : 9786164553026
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอน และก ารวัดเพื่อประเมินผลทางการพลศึกษา
ผู้แต่ง : วรศักดิ์ เพียรชอบ
Barcode : 9789740337010
ราคา : 480 บาท
ราคาพิเศษ : 432 บาท

หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่ างมีประสิทธิภาพ
ผู้แต่ง : ชื่นจิตร กองแก้ว
Barcode : 9789740336990
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
ผู้แต่ง : วิภาพรรณ พินลา และคณะ
Barcode : 9789740337027
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ
ผู้แต่ง : จินตนา บุญบงการ
Barcode : 9789740336976
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น
ผู้แต่ง : จำลอง วงษ์ประเสริฐ
Barcode : 9789740337003
ราคา : 440 บาท
ราคาพิเศษ : 396 บาท

หลักภาษาไทย หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหล ลักสูตรการศึกษาฯ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) (ฉบั
ผู้แต่ง : จงชัย เจนหัตถการกิจ
Barcode : 9786164552326
ราคา : 165 บาท
ราคาพิเศษ : 148 บาท


จำนวนหน้า 3 หน้า

1 2 3


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th