หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ข้อมูลหน้าที่ 1
INDONESIAN-THAI DICTIONARY (พจนานุกรมอินโดนีเ ซีย-ไทย) :SUPER-MINI EDITION (COMPLETE)
ผู้แต่ง : สุไรฮา เฮ็งซา และคณะ
Barcode : 9786164293946
ราคา : 359 บาท
ราคาพิเศษ : 323 บาท

ทักษะ 7C ของครู 4.0
ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ
Barcode : 9786164296596
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243 บาท

ปรัชญาการเมือง (INTRODUCING POLITICAL PHILOSO PHY)
ผู้แต่ง : DAVE ROBINSON
Barcode : 9786163070814
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

โซเวียตสมัยสตาลิน (STALIN'S SOVIET)
ผู้แต่ง : สัญชัย สุวังบุตร
Barcode : 9786164292871
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

ปรัชญาทั่วไป
ผู้แต่ง : โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
Barcode : 9789740335818
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

ธรรมเนียมความเชื่อญี่ปุ่นในวรรณกรรมสมัยเฮอัน
ผู้แต่ง : อรรถยา สุวรรณระดา
Barcode : 9786164071292
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 เตรียมอุดม และ มห ิดลวิทยานุสรณ์
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล และคณะ
Barcode : 9786164295438
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

ผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ป.6 (คู่มือเตรียมสอบ)
ผู้แต่ง : รุจี ตันติอัศวโยธี
Barcode : 9786164030329
ราคา : 185 บาท
ราคาพิเศษ : 166 บาท

การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษี ยณ (IRM) จาก "ซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้" :กรณีศ
ผู้แต่ง : ประเทือง หงสรานากร
Barcode : 9789740335856
ราคา : 155 บาท
ราคาพิเศษ : 140 บาท

ผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ม.3 (คู่มือเตรียมสอบ)
ผู้แต่ง : รุจี ตันติอัศวโยธี
Barcode : 9786164030343
ราคา : 225 บาท
ราคาพิเศษ : 202 บาท


จำนวนหน้า 3 หน้า

1 2 3


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th