ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขารัตนาธิเบศร์ (ศูนย์การค้า Hobby Lobby)

อาคาร Hobby Lobby 49/157 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
เบอร์โทร : 0-2950-5408-9 Fax : 0-2950-5405
เวลาเปิดบริการ
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.30 น.