ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา สยามสแควร์
ที่ตั้ง : อาคารวิทยกิตติ์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร : 0-2218-9888, 0-2218-9881 Fax : 0-2254-9495
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 20.00 น.
   
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา ศาลาพระเกี้ยว
ที่ตั้ง : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร : 0-2218-7000-3 Fzx : 0-2251-7021
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น
เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
   
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
เบอร์โทร : 0-3839-4855-9 Fax : 0-3839-3239
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
   
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ตั้ง : อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร : 0-4421-6131 Fax : 0-4421-6135
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.
เสาร์ เวลา 9.00 - 15.00 น.
   
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ตั้ง : ชั้นล่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง พิษณุโลก 65000
เบอร์โทร : 0-5526-0162-5 Fax : 0-5526-0165
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.
เสาร์ เวลา 9.00 - 14.00 น.
   
สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ที่ตั้ง : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาคารสาระสโมสร ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
เบอร์โทร : 0-3739-3023, 0-3739-3036
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
เสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
   
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขารัตนาธิเบศร์ (ศูนย์การค้า Hobby Lobby)
ที่ตั้ง : อาคาร Hobby Lobby 49/157 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
เบอร์โทร : 0-2950-5408-9 Fax : 0-2950-5405
เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.30 น.
   
  Chulabook Call Center
เบอร์โทร : 0-2255-4433
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 18.00
   
  C.U.CyberBookshop
www.chulabook.com
เปิดให้บริการ 24 ชม.