หน้าร้าน
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ C SS
สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
290.00
261.00
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เคมี
ชาตรี ฝ่ายคำตา
320.00
288.00
คู่มือติวสอบเชาวน์ IQ FOCUS
ทีมงาน CU BEST CLUB
290.00
261.00
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ (TESTS & TRIC CKS)
ทีมงาน CU BEST CLUB
360.00
324.00
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)
วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
260.00
234.00
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 1 (DEUTSCH FU R DEN ALLTAG, BAND 1) (1 BK./1 CD-ROM)
วรรณา แสงอร่ามเรือง
290.00
261.00
SUPER SOCIAL สรุปสังคม มัธยมต้น
วนิดา มีศรี และคณะ
200.00
180.00
การบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด (MARKETING MANAGEMENT...MARKETING TECHNOLOGY)
สุดาพร กุณฑลบุตร
349.00
314.00
มนุษย์เรียนรู้อย่างไร สมอง จิต ประสบการณ์ โรง งเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)
คณะกรรมการการพัฒนาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ พร้อมเนื้
360.00
324.00
เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)
NICCOLO MACHIAVELLI
300.00
270.00
        
ชีวิตใหม่ เริ่มต้นได้ ตามใจฝัน
RAPHAELLE GIORDANO
180.00
162.00
คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุและกรณีศึกษา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
อธิวัฒน์ โยอาศรี
420.00
378.00
การจัดทำและกรณีศึกษาร่างขอบเขตของงาน (TOR) รา ยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ของพัสดุที่จะซื
อธิวัฒน์ โยอาศรี
380.00
342.00
คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนและกระบวนการควบคุมพัสด ุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประ
อธิวัฒน์ โยอาศรี
370.00
333.00
คู่มือการจ้างก่อสร้าง การทำสัญญาและการบริหารส ัญญา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
อธิวัฒน์ โยอาศรี
420.00
378.00
พูดด้วยภาพ 2 ทำสไลด์เป็นภาพง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอ อน
สุธาพร ล้ำเลิศกุล
380.00
342.00
วิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จ
ALBERT-LASZLO BARABASI
340.00
306.00
คลายปมฟิสิกส์ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
วิษณุ ยังเฟื่อง
345.00
276.00
คู่มือเอาตัวรอดจากไวรัส COVID-19
พิเชฐ บัญญัติ
240.00
216.00
หลักการตลาด (PRINCIPLES OF MARKETING)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
180.00
153.00
        
ชีววิทยา สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (BIOLOGY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)
จิรัสย์ เจนพาณิชย์
190.00
171.00
ESSENTIAL BIOLOGY PLUS
ศุภณัฐ ไพโรหกุล
320.00
288.00
แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ (กสพท.)
ณัฐวัชร์ มหายศนันท์
175.00
158.00
CHEMWORK รวมโจทย์ข้อสอบคุณภาพวิชาเคมี (SERIES 4) (TECHNIQUES OF PROBLEM SOLVING IN CHEMEAS
กรกช บุญนิคม (ครูกุ๊ก)
300.00
180.00
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ (แนวข้อสอบล่าสุด 5 ต ัวเลือก)
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
195.00
176.00
พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย โดย อ.ขลุ่ย
ณภัทร รอดเหตุภัย
195.00
176.00
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
195.00
176.00
BIOLOGY ชีววิทยา
ศุภณัฐ ไพโรหกุล
590.00
502.00
หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (PAT 1-9 วิชาสามัญ-กสพ ท.)
ณัฐ อุดมพาณิชย์
235.00
212.00
ตะลุยโจทย์ READING 500 ข้อ
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
190.00
171.00
        
หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,