หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
หลักการเขียนบทความวิชาการ จากงานวิจัยเบื้องต้ น
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ศ นพ วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9789990061512
ขนาด : 507713 kb
หมวดหนังสือ : หลักการวิจัย
ราคาปก : 130.00 บาท
ราคา E-Book : 85 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          บทความวิจัย (research article) จัดเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเผยแพร่งานวิจัย ซึ่งจะนามาสู่การพัฒนาของวงการวิชาชีพ [1] บทความวิจัยเป็นสิ่งที่เขียนขึ้นมาจากงานวิจัย ทั้งนี้ทักษะที่จาเป็นเบื้องต้นในการสร้างบทความวิจัยได้แก่การเขียน ทั้งนี้การเขียนเป็นสิ่งจาเป็นเบื้องต้นอย่างยิ่งในการสื่อสารของมนุษย์ ตามหลักการสื่อสารแล้วทักษะสี่อย่างมีสาคัญในการสื่อสารนั้นได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเขียนจัดเป็นทักษะชั้นสูงสุด การที่จะเขียนเป็นได้ต้องผ่านทักษะอื่นๆ ทั้ง 3 มาก่อน คือเป็นผู้มีความเป็นพหูสูต รอบรู้มาก่อน จากการฟัง การพูด และการอ่านนั่นเอง การเขียนนั้นเป็นการสื่อสารที่ก่อให้เกิดหลักฐาน ตัวหนังสือหรือข้อความที่เขียนขึ้นมา ย่อมเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่ยอมรับได้ดีกว่าคาพูด โดยทั่วไปสาหรับการเขียนนั้นเป็นทักษะทางภาษา ที่ต้องอาศัยการฝึกหัดมาตั้งแต่เด็ก การเขียนนั้นใช้สร้างงานได้หลายอย่างหลายประเด็น ตั้งแต่การเขียนถึงสิ่งที่ไร้สาระ จนถึงระดับสิ่งที่มีประโยชน์ เป็นที่ยอมรับเป็นที่อ้างอิง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ หลักการเขียนบทความวิชาการ จากงานวิจัยเบื้องต้ น


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ หลักการเขียนบทความวิชาการ จากงานวิจัยเบื้องต้ น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th