หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เคมี 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มู ูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล : พินิติ รตะนานุกูล
Barcode : 9789749897256
ขนาด : 176315822 kb
หมวดหนังสือ : เคมี
ราคาปก : 380 บาท
ราคา E-Book : 304 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ตำราเรียนวิชาเคมีสำหรับโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่เข้าค่าย สอวน. เล่มที่ 3 นี้ เป็นตำราที่ถูกเรียงเรียงขึ้นตามเนื้อหาในหัวข้อเรื่องแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี และจลนศาสตร์เคมี โดยอิงเนื้อหาหลักสูตรที่จัดให้มีการแข่งขันวิชาเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ สำหรับตำราเล่มที่ 3 ที่เรียบเรียงขึ้นนี้ ผู้เรียบเรียงได้นำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดจนหลักสูตรเสริมที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันวิชาเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยเนื้อหาของตำราเล่มนี้ยังสอดแทรกแนวคิดตลอดจนวิธีคิด เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการเรียบเรียงวิธีคิด เพื่อหาคำตอบโดยไม่อาศัยการท่องจำเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา ตลอดจนทำให้สามารถแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแนวทางที่สามารถใช้ในการแข่งขันวิชาเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศด้วย นักเรียนยังจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติการในส่วนของเนื้อหาวิชาเคมีที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทำให้ผู้เรียน ได้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะที่จำเป็นที่จะใช้ในการแข่งขันและการศึกษาขั้นสูงต่อไปด้วย ในการเรียบเรียงตำราเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงยังคงใช้ศัพท์เทคนิคบางกรณีไว้โดยไม่แปลเป็นภาษาไทยเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำให้นักเรียนเข้าใจถึงแก่นของเนื้อหาได้ดีกว่าและตลอดจนทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th