หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ชีววิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล : พูนพิภพ เกษมทรัพย์
Barcode : 9789749393284
ขนาด : 325524923 kb
หมวดหนังสือ : ชีววิทยา
ราคาปก : 399 บาท
ราคา E-Book : 319 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          พืชมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่สมัยโบราณ อาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ล้วนได้มาจากพืชทั้งสิ้น แม้ว่าปัจจุบันวิทยาศาสตร์จะเจริญขึ้นมากจนเราสามารถสังเคราะห์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้ แต่เรายังต้องใช้วัตถุดิบจากพืชอยู่นั่นเอง เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากพืช จะเห็นได้ว่าพืชเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้สารอินทรีย์ คือ น้ำตาล หรือแป้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ทั่วไป พืชหลายชนิดเป็นอาหารหลักเลี้ยงประชากรโลก พืชเส้นใย ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เครื่องใช้ เครื่องเรือน เชื้อเพลิงรวมทั้งแก๊สและน้ำมันเป็นผลิตผลที่ได้จากพืช นอกจากนี้ยารักษาโรค ยาปฏิชีวนะและสมุนไพรต่างๆ ได้มาจากพืชทั้งสิ้น แต่พวกพืชและจุลินทรีย์ หลายชนิดมีประโยชน์และให้โทษ หนังสือชีววิทยา 2 สรีรวิทยาของพืช อธิบายกลไกและกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้พืชมีชีวิตอยู่ได้ ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าวิเคราะห์และวิจัยในช่วงเวลาที่ยาวนานที่ผ่านมา วิชานี้มีการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ สิ่งใดที่พบเห็นและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันนี้อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นจริงในอนาคตเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ก้าวหน้าขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการสืบเสาะค้นหาความจริงของธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการผละจิตสำนึกของนักวิทยาศาสตร์ ให้สามารถคิดได้อย่างอิสระและพัฒนาจินตนาการให้กว้างไกล


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th