หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่




ชีววิทยา 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
Barcode : 9789749237267
ขนาด : 10594377 kb
หมวดหนังสือ : ชีววิทยา
ราคาปก : 170 บาท
ราคา E-Book : 136 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          พืชมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่สมัยโบราณ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ล้วนได้มาจากพืชทั้งสิ้น แม้ว่าปัจจุบันวิทยาศาสตร์จะเจริญขึ้นมากจนเราสามารถสังเคราะห์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้ แต่เรายังต้องใช้วัตถุดิบจากพืชอยู่นั่นเอง เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากพืช จะเห็นได้ว่าพืชเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้สารอินทรีย์ คือน้ำตาลหรือแป้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ทั่วไป พืชหลายชนิดเป็นอาหารหลักเลี้ยงประชากรโลก พืชเส้นใยใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เครื่องเรือน เครื่องใช้ เชื้อเพลิงรวมทั้งแก๊ส และน้ำมันเป็นผลิตผลที่ได้จากพืช นอกจากนี้ยารักษาโรค ยาปฏิชีวนะและสมุนไพรต่างๆ ได้มาจากพืชทั้งนั้น แต่พวกพืชและจุลินทรีย์ หลายชนิดมีทั้งประโยชน์และให้โทษ ปัจจุบันพบว่าพืชเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์ เพราะช่วยลดปัญหามลภาวะอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย เพิ่มออกซิเจนให้แก่บรรยากาศ รักษาความชุ่มชื้น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ลดปัญหาความแห้งแล้งป้องกันน้ำท่วมและการพังทลายของดิน ในปัจจุบันพืชมีความสำคัญในการเป็นพืชเศรษฐกิจอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การศึกษาเกี่ยวกับพืช (พฤกษศาสตร์) จึงเป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาด้านเกษตรกรรม วนกรรม ประมง อุตสาหกรรม เภสัชกรรม แพทย์และการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ตามต้องการ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th